Artikelen door Guido van Dooren

Gezond leven en zorg op maat

Alle inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook als zij geen hulp van familie, vrienden of buurtgenoten kunnen krijgen. Mensen blijven immers langer zelfredzaam als zij toegang hebben tot vroegtijdige en laagdrempelige zorg.

Het creëren van veiligheid moet meer gebaseerd zijn op het voorkomen van onveilige situaties dan op het straffen bij overtredingen

Of je je veilig voelt of niet, hangt grotendeels af van je directe omgeving. Criminaliteit in je wijk, onveilige verkeerssituaties, huiselijk geweld, drugsgebruik, burenoverlast. Handhaving is belangrijk maar lost de oorzaak van onveiligheid vaak niet op. Het voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan – ofwel, preventie – krijgt bij plan! de hoogste prioriteit.

Vergoeding verplichte eigen risico zorgverzekering?

Een maand geleden is de zorgpolis op de deurmat gevallen met daarin een aanbod voor 2022. Het is ieders vrije keuze om in te gaan op het aanbod of een overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar. De basisverzekering biedt dekking voor medisch noodzakelijke kosten en is voor iedereen verplicht; hiervoor geldt een wettelijk verplicht eigen risico van €385. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is in tegenstelling tot de basisverzekering geen verplichting, maar een vrije keuze.

Vrijwilliger van de maand december 2021: Gerry van der Linden

Vrijdagmiddag 3 december werd Gerry van der Linden verrast door ons jongste lid (17) Laura van Lierop met een flinke bos bloemen om te worden geëerd als ‘vrijwilliger van de maand’. Gerry is al 56 jaar lid van Rood-Wit ’62, wanneer je goed rekent slechts 2 jaar na de de oprichting. Iemand van het eerste […]

Vrijwilliger van de maand november 2021: Johan Megens

Zaterdagmiddag stonden Sacha van Lierop en Guido van Dooren op de stoep van het Repaircafé Rijpelberg om Johan Megens te verrassen. Laat Johan uitgerekend vandaag eerder weg zijn vanwege werkzaamheden aan zijn dak. Met een smoes wordt Johan gebeld of hij even terug kan komen. ‘Er staan hier wat mannen van een politieke partij, die je even […]

Een coffeeshop bij u in de wijk?

Als het aan het merendeel van de politieke partijen in Helmond ligt, is er ruimte voor meer coffeeshops, eventueel bij u in het wijkwinkelcentrum! Als plan! zijn wij hier op tegen. We leggen graag uit waarom. Gedoogbeleid Al sinds de jaren zeventig gedogen we in Nederland, onder strenge voorwaarden, coffeeshops waar cannabis gekocht kan worden. […]

Bijdrage plan! : Begroting 2022 – 2025

9 november vond de behandeling van de begroting 2022 plaats door de Gemeenteraad. Hieronder onze bijdrage. Voorzitter, Beste collega’s en kijkers online, Vandaag beleven we een bijzonder moment met elkaar. De huidige coalitie biedt voor de laatste keer een begroting aan; die van 2022. Reden voor plan! om terug te blikken en vooruit te kijken. […]