plan! is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij hieronder een aantal verplichte gegevens.

Ook kunt u vanwege de ANBI status, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren.

Ons RSIN of fiscaal nummer is 8557.32.131

Doelstelling:

De agenda van de straat, op tafel in de raad.

Contactgegevens
Fractie- & Bestuurssamenstelling
Politiek Jaarverslag
Financieel jaarverslag
Beleidsplan

Jouw stem, ons plan!